رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان در تبریز- اسفند ۹۷

رسیتال پیانو رافائل میناسکانیان ۹ اسفند ماه سال جاری  در سالن پترشیمی تبریز برگزار خواهد شد. میناسکانیان فراگیری موسیقی را

بیشتر بخوانید